Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. března 2015
Ohlášky
Petr Borský
07.03.2015 21:05:04
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. března 2015 do 15. března 2015
     
Neděle       24. června 2012 08. března 2015 Gabriela 3. neděle postní / sv. Jan z Boha
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
 
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé z rodiny Dvořákovy a Macasovy
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 09. března 2015 Františka sv. Františka Římská, řeholnice
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
Úterý                 16. dubna 2012 10. března 2015 Viktorie sv. Jan Ogilvie, kněz a mučedník
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 11. března 2015 Anděla sv. Eulogius z Kordoby
             
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Býšť křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 12. března 2015 Řehoř sv. Kvirin
   
  09:30 hod. Holice vikariátní setkání kněží 
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 13. března 2015 Růžena sv. Patricie
     
  Výroční den zvolení papeže Františka
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Sobota 14. března 2015 Rút, Matylda sv. Matylda
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Hradec Kr. Služba svátosti smíření v Katedrále Sv. Ducha do 16:00 hod.
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 15. února 2015 Ida 4. neděle postní / sv. Longin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou maminku a bratra
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Schebalovu a tetu Marii
                   
Oznámení: Příští neděli 15. března bude po mši svaté pro farníky připravena ochutnávka
                     "misijního" koláče.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“