Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. března 2015
Ohlášky
Petr Borský
21.03.2015 10:38:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. března 2015 do 29. března 2015
   
Neděle       24. června 2012 22. března 2015 Leona, Lea 5. neděle postní / sv. Epafrodit
   
  Sbírka na "Plošné pojištění církevních objektů"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Šmahovou
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Sedlaříka, manželku, dva syny,
                  Josefa Uhlíře, Josefa Svobodu a jejich rodiče
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Pondělí 23. března 2015 Ivona sv. Turibius z Mongroveja, biskup
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
 
Úterý                 16. dubna 2012 24. března 2015 Gabriel sv. Kateřina Švédská
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Sezemice smuteční rozloučení se zemřelou paní Magdalenou Brandejskou
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice vigílní mše sv. ze Slavnosti Zvěstování Páně obětována za farníky
Středa 25. března 2015 Marián Slavnost Zvěstování Páně
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť slavnostní mše svatá obětována za paní Marii Štěpánkovou
       
Čtvrtek 26. března 2015 Emanuel sv. Kastulus
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Pardubice služba svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje - do 16 hodin
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 27. března 2015 Dita sv. Rupert
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou Janu Vohralíkovou
   
P. Vrbiak 17:10 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 28. března 2015 Soňa sv. Rogát
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 29. března 2015 Taťána KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE / sv. Ludolf
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Matúšů a Trtkovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Hradec Králové služba svátosti smíření - HK Pouchov
       
Oznámení: "Misijní" koláč: Sezemice 2 571,- Kč; Dašice 712,- Kč a Býšť 2 070 ,- Kč. Celkem 5 353,- Kč.
Děkujeme šikovným kuchařinkám za upečení "misijních" koláčů. Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Připomenutí: Na Květnou neděli si nezapomeňte přinést kočičkové ratolesti k posvěcení.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“