Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. března 2015
Ohlášky
Petr Borský
28.03.2015 18:39:15
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. března 2015 do 05. dubna 2015
       
Neděle       24. června 2012 29. března 2015 Taťána KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE / sv. Ludolf
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Matúšů a Trtkovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
P. Vrbiak od 15:30 hod. Hradec Králové služba svátosti smíření v Hradci Králové Pouchově
                   
Pondělí Svatého týdne 30. března 2015 sv. Jan Klimak
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 Svatého týdne 31. března 2015 bl. Balbína
     
P. Vrbiak od 10:00 hod. Pardubice služba svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje - do 12 hod. 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření - do 18:00 hod.
   
Středa Svatého týdne 01. dubna 2015 sv. Makarius
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Zelený čtvrtek 02. dubna 2015 sv. František z Pauly
   
  09:30 hod. Hradec Králové MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice večerní mše svatá na památku Večeře Páně
po skončení mše sv. Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě - do 19:30 hod.
     
Velký pátek 03. dubna 2015 sv. Nikita
               
  den přísného postu  
  15:00 hod. Sezemice křížová cesta
  15:00 hod. Dašice křížová cesta
  16:20 hod. Býšť křížová cesta
jáh Traxler 17:00 hod. Býšť velkopáteční obřady
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady
po skončení obřadů Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 20:00 hod.
   
Bílá sobota 04. dubna 2015 sv. Izidor
   
od 15:00 hod. Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 16:00 hod.
   
P. Vrbiak 20:00 hod. Sezemice velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
     
Neděle       24. června 2012 05. dubna 2015 Miroslava Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Vincenc  Ferrerský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Patera L. Michaličku
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Sbírka na "Plošné pojištění církevního majetku": Kunětice 203.- Kč, Sezemice 1 936,- Kč,
                    Dašice 1 135,- Kč  a Býšť 2 810,- Kč. Všem dárcům srdečně "Pán Bůh zaplať".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“