Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. dubna 2015
Ohlášky
Petr Borský
04.04.2015 22:57:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. dubna 2015 do 12. dubna 2015
     
Neděle       24. června 2012 05. dubna 2015 Miroslava Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Vincenc  Ferrerský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Eričku Kňavovou, Jaroslava, Václava a celý rod
 
 
   
                                     za Rozálii Lískovou a celý rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Patera L. Michaličku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí velikonoční 06. dubna 2015 sv. Notger
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Rozálii Lískovou a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                 16. dubna 2012 velikonoční 07. dubna 2015 sv. Jan Křtitel de la Salle
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa velikonoční 08. dubna 2015 sv. Albert a sv. Dionýsius
             
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Býšť Cesta Světla vzkříšeného Pána
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek velikonoční 09. dubna 2015 sv. Marie Kleofášova
   
  09:30 hod. Pardubice vikariátní setkání kněží - u Salesiánů
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice Cesta Světla vzkříšeného Pána
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek velikonoční 10. dubna 2015 sv. Michael de Sanctis
     
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice Cesta Světla vzkříšeného Pána
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota velikonoční 11. dubna 2015 Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 12. dubna 2015 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / sv. Julius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
                   
Oznámení:
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“