Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. dubna 2015
Ohlášky
Petr Borský
14.04.2015 11:09:35
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. dubna 2015 do 19. dubna 2015
                   
Neděle       24. června 2012 12. dubna 2015 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / sv. Julius
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
               
Pondělí 13. dubna 2015 Aleš sv. Martin I., papež a mučedník
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 14. dubna 2015 Vincenc sv. Lambert
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 15. dubna 2015 Anastázie sv. Anastázie
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 16. dubna 2015 Irena sv. Bernadeta Soubirousová
 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 17. dubna 2015 Rudolf sv. Inocenc
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení křížové cesty - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 18. dubna 2015 Valérie sv. Krescenc
               
P. Vrbiak Sezemice křest Viktorie Němcové
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 19. dubna 2015 Rostislav 3. neděle velikonoční / sv. Ema a sv. Lev IX.
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu Pultarovou, manžela, a rodiče z obojí
                  strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu
   
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Kunětická hora svěcení zvonu na Kunětické hoře
                   
Oznámení:
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“