Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. dubna 2015
Ohlášky
Petr Borský
18.04.2015 17:18:35
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. dubna 2015 do 26. dubna 2015
   
Neděle       24. června 2012 19. dubna 2015 Rostislav 3. neděle velikonoční / sv. Ema a sv. Lev IX.
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu Pultarovou, manžela, a rodiče z obojí
                  strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Kunětická hora svěcení zvonu na Kunětické hoře
 
Pondělí 20. dubna 2015 Marcela sv. Hugo
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
 
Úterý                 16. dubna 2012 21. dubna 2015 Alexandra sv. Anselm, biskup a učitel církve
   
  volný den - beze mše sv.           
 
Středa 22. dubna 2015 Evženie sv. Leonid
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. ze svátku sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, obětována
                 za farníky svěřených farností
       
Čtvrtek 23. dubna 2015 Vojtěch Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. o sv. Vojtěchu, biskupu a mučedníkovi, obětována za farníky 
                 svěřených farností
   
Pátek 24. dubna 2015 Jiří sv. Jiří, mučedník
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku sv. Marka, evangelisty, obětována za uzdravení 
                 nemocné osoby
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 25. dubna 2015 Marek Svátek sv. Marka, evangelisty
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 26. dubna 2015 Oto 4. neděle velikonoční / sv. Richarius
   
  Sbírka na "Kněžský seminář"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za zemřelého pana Karla Čelouda
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť patrocinium kostela, mše sv. obětována za rodinu Benišovu
                                                         a Štěpánkovu
       
Oznámení: Příští neděli 26. dubna se uskuteční sbírka na "Kněžský seminář".
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“