Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. dubna 2015
Ohlášky
Petr Borský
25.04.2015 21:41:39
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. dubna 2015 do 03. května 2015
       
Neděle       24. června 2012 26. dubna 2015 Oto 4. neděle velikonoční / sv. Richarius
 
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, Sbírka na "Kněžský seminář"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za zemřelého pana Karla Čelouda
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť patrocinium kostela, mše sv. obětována za rodinu Benišovu
                                                         a Štěpánkovu
                   
Pondělí 27. dubna 2015 Jaroslav sv. Zita
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
               
Úterý                 16. dubna 2012 28. dubna 2015 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík M. Grignon z Montfortu, kněz
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 29. dubna 2015 Robert Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
  patronky Evropy
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 30. dubna 2015 Blahoslav sv. Zikmund, mučedník, sv. Pius V., papež
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 01. května 2015 Svátek práce sv. Josef Dělník
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření 
                                                           v kapli sv. Josefa v Zámostí
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Josefovi obětována za farníky svěřených farností
                                                           v kapli sv. Josefa v Zámostí
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 02. května 2015 Zikmud Sobotní památka Panny Marie / sv. Atanáš, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za mariánské ctitele svěřených 
                  farností, májová pobožnost a litanie k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 03. května 2015 Alexej 5. neděle velikonoční / Svátek sv. Filipa a Jakuba
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Kaloudovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru 
                   
Oznámení: Mše sv. v Bělečku se překládá až na 10. května o  pouti.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“