Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. května 2015
Ohlášky
Petr Borský
02.05.2015 20:15:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. května 2015 do 10. května 2015
     
Neděle       24. června 2012 03. května 2015 Alexej 5. neděle velikonoční / Svátek sv. Filipa a Jakuba
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
 
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Kaloudovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru, spojena se křtem 
                  Eliáše Neškudly
   
Pondělí 04. května 2015 Květoslav sv. Florián
     
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Miroslavu Kašparovou
   
Úterý                 16. dubna 2012 05. května 2015 Klaudie sv. Gothard
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Králíky vikariátní setkání kněží (začátek)  
   
P. Bartoš 14:30 hod. Dašice pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Alžbětu Holubovou
   
Středa 06. května 2015 Radoslav sv. Jan Sarkandr, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
  17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
       
Čtvrtek 07. května 2015 Stanislav sv. Benedikt II.
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
       
Pátek 08. května 2015   Panna Marie, Prostřednice všech milostí
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 09. května 2015 Ctibor sv. Hermus
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
                  májová pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 10. května 2015 Blažena 6. neděle velikonoční / sv. Izidor z Madridu, sv. Job
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny
                  Marie a poděkování
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pěší pouť z Býště do Bělečka
  17:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: Výsledek sbírky "Na kněžský seminář": Kunětice 560,- Kč, Dašice 1 230,- Kč,
Sezemice 4 234,- Kč a Býšť 2 611,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh  zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“