Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. května 2015
Ohlášky
Petr Borský
09.05.2015 14:49:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. května 2015 do 17. května 2015
                   
Neděle       24. června 2012 10. května 2015 Blažena 6. neděle velikonoční / sv. Izidor z Madridu, sv. Job
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny
                  Marie a poděkování
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pěší pouť z Býště do Bělečka
P. Vrbiak 17:00 hod. Bělečko mariánská poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností,
                                                    májová pobožnost
               
Pondělí 11. května 2015 Svatava sv. Ignác z Láconi
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 12. května 2015 Pankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus, mučedníci
               
P. Vrbiak 10:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelého pana Čopáka
   
Středa 13. května 2015 Servác sv. Ondřej Hubert Fournet, Panna Maria Fatimská
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně obětována
                     za svěřené farnosti, májová pobožnost
       
Čtvrtek 14. května 2015 Bonifác   Slavnost Nanebevstoupení Páně / Svátek sv. Matěje, apoštola
 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Prachovice poutní mše sv. obětována za mariánské ctitele našich
                                                    farností, májová pobožnost
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za farníky svěřených farností,
   
Pátek 15. května 2015 Žofie, Sofie sv. Žofie
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební obřady. zemřelé pani Jany Šádkové, roz. Koubové
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku Jana Nepomuckého obětována za svěřené
                  farnosti, májová pobožnost
  20:00 hod.  Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 16. května 2015 Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
               
  hlavního patrona Čech
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 17. května 2015 Aneta 7. neděle velikonoční / sv. Paschal Baylon
   
  Sbírka na "Charitu"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Tichého, manželku, syny, dcery 
                  a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby poutní mše sv. obětována za svěřené farnosti
   
  16:00 hod. Býšť koncertní vystoupení Magdaleny Vlasákové, varhanní doprovod
                   
Oznámení: V neděli 16. května se uskuteční sbírka na "Charitu".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“