Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. května 2015
Ohlášky
Petr Borský
30.05.2015 19:38:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. května 2015 do 06. června 2015
       
Neděle       24. června 2012 31. května 2015 Kamila   Slavnost Nejsvětější Trojice / Svátek Navštívení Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, mše sv. za zemřelou rodinu Rambouskovu
  po mši sv. májová pobožnost, zakončení měsíce Panny Marie
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Půhonou a Drašnarovu
Pondělí 01. června 2015 Laura, Mezinárodní den dětí    Památka sv. Justína, mučedníka
  Den Papežského misijního díla dětí  
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána),
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
               
Úterý                 16. dubna 2012 02. června 2015 Jarmil sv. Marcelín a Petr
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 03. června 2015 Tamara Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů mučedníků
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 04. června 2015 Dalibor Slavnost Těla a krve Páně
   
P. Polívka 11:00 hod. Komárov svěcení zvonu a instalace do věže  
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
  Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům kolem náměstí
     
Pátek 05. června 2015 Dobroslav                       Památka sv. Bonifáce biskupa a mučedníka
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Sobota 06. června 2015 Norbert Sv. Norbert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 07. června 2015 Iveta                      10. neděle v mezidobí
  Sbírka na Národní Eucharistický Kongres  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Miroslava Macase
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Půhonou a Drašnarovu
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti samíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na úmysl zadavatele
                   
Oznámení: Sbírka na NEK pro pokrytí výloh s organizací bude dne 7. 6. 2015 na všech bohoslužbách.
Koncert Magdy Vlasákové je přesunut na 13. 6. 2015 v 17 hod. ze zdravotních důvodů zpěváčky.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“