Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. června 2015
Ohlášky
Petr Borský
06.06.2015 21:44:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. června 2015 do 14. června 2015
     
Neděle       24. června 2012 07. června 2015 Iveta, Slavoj                      10. neděle v mezidobí / sv. Robert
   
  Sbírka na Národní eucharistický kongres  
 
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Miroslava Macase
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu, Kindlovu
                  a všechny blízké živé rodiny
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti samíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována na ůmysl zadavatele
   
Pondělí 08. června 2015 Medard sv. Medard
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství - ve škole  
   
Úterý                 16. dubna 2012 09. června 2015 Stanislava sv. Efrém Syrský, jáhen a učitel církve
   
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 10. června 2015 Gita sv. Maxim
   
  Srch výuka náboženství zrušena - děti ve škole přírody  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť výuka náboženství - na faře  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 11. června 2015 Bruno Památka sv. Barnabáše, apoštola
   
  09:30 hod. Lázně Bohdaneč vikariátní setkání kněží
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 12. června 2015 Antonie Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / sv. Jan z Fakunda
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 13. června 2015 Antonín Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie / sv.  Antonína z Padovy
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. o Neposkvrněném Srdci Panny Marie obětována
                             za farníky svěřených farností, litanie loretánská
                             a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
  17:00 hod. Sezemice koncertní vystoupení Magdaleny Vlasákové, varhanní doprovod
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 14. května 2015 Roland                      11. neděle v mezidobí / sv. Atanáz
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu, Horákovu a Marii Píšovou
   
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“