Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. června 2015
Ohlášky
Petr Borský
20.06.2015 21:19:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. června 2015 do 28. června 2015
   
Neděle       24. června 2012 21. června 2015 Alois             12. neděle v mezidobí / sv. Alois Gonzaga, řeholník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Bačinů
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
 
Pondělí 22. června 2015 Pavla sv. Paulín Nolánský, biskup, sv. Jan Fisher, biskup a sv. Tomáš Mor, mučedníci
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
 
Úterý                 16. dubna 2012 23. června 2015 Zdeňka sv. Josef Cafasso
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Jiřinu Vrabcovou z Rábů
 
Středa 24. června 2015 Jan Slavnost Narození Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 25. června 2015 Ivan sv. Vilém, ct. Ivan
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Hanu Jeníkovou z Lukovny
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. zrušena
   
Pátek 26. června 2015 Adriana sv. Jan a Pavel
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 27. června 2015 Ladislav sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 11:00 hod.  Pardubice svatební obřad Stanislava a Jany Tlapákových - kostel sv. Bartoloměje
   
  13:00 hod. Dašice pochod Dašice - Sezemice (sraz ve 13 hod. před kostelem v Dašicích)
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 28. června 2015 Lubomír             13. neděle v mezidobí / sv. Irenej, biskup a mučedník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“