Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. června 2015
Ohlášky
Petr Borský
01.07.2015 12:36:51
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. června 2015 do 05. července 2015
       
Neděle       24. června 2012 28. června 2015 Lubomír             13. neděle v mezidobí / sv. Irenej, biskup a mučedník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř.  Ladislava Tučka a jeho manželku Ludmilu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Pondělí 29. června 2015 Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
               
                                     hlavních patronů brněnské diecéze
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Úterý                 16. dubna 2012 30. června 2015 Šárka Svatí Prvomučedníci římští
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 01. července 2015 Jaroslava sv. Theobald
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 02. července 2015 Patricie sv. Ota
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. ze svátku sv. Tomáše, apoštola, obětována: (intence 
                 nezadána)
     
Pátek 03. července 2015 Radomír Svátek sv. Tomáše, apoštola
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 04. července 2015 Prokop Sobotní památka Panny Marie / Památka sv. Prokopa, opata
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 05. července 2015 státní svátek     Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa                   
   
                             patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
   
  Sbírka na "Potřeby diecéze"  
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence nezadána)
                   
Oznámení: V neděli 5. července se uskuteční sbírka na "Potřeby diecéze".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“