Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. srpna 2015
Ohlášky
Petr Borský
01.08.2015 21:32:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. srpna 2015 do 09. srpna 2015
       
Neděle       24. června 2012 02. srpna 2015 Gustav             18. neděle v mezidobí / sv. Eusebius z Vercelli, sv. Petr Julián Eymard
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Vlastimila Sirůčka, rodiče a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka a rodiče z oboji strany
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (intence dle zadání)
   
Pondělí 03. srpna 2015 Miluše sv. Lydie
               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
               
Úterý                 16. dubna 2012 04. srpna 2015 Dominik, Dominika Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
     
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 05. srpna 2015 Kristián, Milivoj Posvěcení římské baziliky Panny Marie
   
  Přehozený volný den z úterý - beze Mše Svaté
   
Čtvrtek 06. srpna 2015 Oldřiška Svátek Proměnění Páně
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 07. srpna 2015 Lada sv. Kajetán, kněz, sv. Sixtus II., papež a druhů, mučedníků
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 08. srpna 2015 Soběslav Sobotní památka Panny Marie / Památka sv. Dominika, kněze
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 09. srpna 2015 Roman   19. neděle v mezidobí / Svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže, patronky Evropy
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence dle zadání)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za rodinu Vondroušovu, Goppoldovu, Meislovu a Kühnelovu
                   
Oznámení: V ůterý je zaměněn volný den s bohoslužbou a zpovídáním před prvním pátkem.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“