Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. do 23. srpna 2015
Ohlášky
Petr Borský
08.08.2015 21:55:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. srpna 2015 do 23. srpna 2015
                   
Neděle       24. června 2012 09. srpna 2015 Roman  19. neděle v mezidobí / Svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže
 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Antonína Adámka a manželku Marii z Moravanska
 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Ladislava Martínka a celý ten rod
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Goppoldovu, Meislovu
                 a Kühnelovu
               
Pondělí 10. srpna 2015 Vavřinec Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 11. srpna 2015 Zuzana Památka sv. Kláry, panny
  volný den - beze mše sv.           
Středa 12. srpna 2015 Klára sv. Jana Františka de Chantal, řeholnice, sv. Euplus
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 13. srpna 2015 Alena sv. Poncián, papež, sv. Hippolyt, kněz, mučedníci, sv. Jan Berchmans
 
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 14. srpna 2015 Alan, Sylva Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
  18:00 hod. Sezemice bohoslužba slova, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásv. modlitba
  po skončení bohoslužby slova - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 15. srpna 2015 Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
               
P. J. Kunert 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 16. srpna 2015 Jáchym                      20. neděle v mezidobí / sv. Štěpán Uherský
   
J. Kolbaba 08:00 hod. Dašice bohoslužba slova +  podávání svatého přijímání
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za paní Marii Knauteovou
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý
   
                 rod a Vlastu Hiršlovou
   
Pondělí 17. srpna 2015   sv. Myron
   
  Sezemice mše sv. zrušena
 
Úterý                 16. dubna 2012 18. srpna 2015 Helena sv. Helena
  volný den - beze mše sv.           
Středa 19. srpna 2015 Ludvík sv. Jan Eudes, kněz
 
  Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 20. srpna 2015 Bernard Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
 
  Dašice mše sv. zrušena
 
Pátek 21. srpna 2015 Jolana Památka sv. Pia X., papeže
 
  18:00 hod. Sezemice bohoslužba slova, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásv. modllitba
  po skončení bohoslužby slova - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
 
Sobota 22. srpna 2015 Bohuslav Památka Panny Marie Královny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
 
   
Neděle       24. června 2012 23. srpna 2015 Sandra                      21. neděle v mezidobí / sv. Růžena z Limy
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Emila Reinberka, jeho rodiče a celý ten rod
                  strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka
                   
Oznámení: 
P. Milan Vrbiak se bude od pátku 14. srpna do soboty 22. srpna 2015 účastnit duchovních cvičení.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“