Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. srpna 2015
Ohlášky
Petr Borský
28.08.2015 10:26:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. srpna 2015 do 30. srpna 2015
   
Neděle       24. června 2012 23. srpna 2015 Sandra                      21. neděle v mezidobí / sv. Růžena z Limy
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Emila Reinberka, jeho rodiče a celý ten rod
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť křest Viktorie Beránkové
 
Pondělí 24. srpna 2015 Bartoloměj Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Úterý                 16. dubna 2012 25. srpna 2015 Radim sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, mučedníci, sv. Josef Kalasanský, kněz
   
  volný den - beze mše sv.
 
Středa 26. srpna 2015 Luděk ct. Martin Středa
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 27. srpna 2015 Otakar Památka sv. Moniky
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 28. srpna 2015 Augustýn Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Jpsefa Borovce a ten celý rod
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 29. srpna 2015 Evelína Památka Umučení sv. Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 30. srpna 2015 Vladěna             22. neděle v mezidobí / sv. Fiakr
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jaroslava Šťástka a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
                                      za farníky svěřené farnosti
       
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“