Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. srpna 2015
Ohlášky
Petr Borský
29.08.2015 22:57:04
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. srpna 2015 do 06. září 2015
       
Neděle       24. června 2012 30. srpna 2015 Vladěna             22. neděle v mezidobí / sv. Fiakr
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jaroslava Šťástka a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována  prosbě o Boží požehnání všem dětem a studentům
                                      v novém školním roce 2015 / 2016
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
                                      za farníky svěřených farností
 
Pondělí 31. srpna 2015 Pavlína sv. Rajmund
               
P. Vrbiak 10:30 hod. Kunětice pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Katarínu Čopákovou
               
Úterý                 16. dubna 2012 1. září 2015 Linda, Samuel sv. Jiljí
     
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 2. září 2015 Adéla sv. Justus
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 3. září 2015 Bronislav Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 4. září 2015 Jindřiška, Rozálie sv. Růžena z Viterba
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
  po skončení - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 5. září 2015 Boris Sobotní památka Panny Marie / sv. Viktorin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 6. září 2015 Boleslav                  23. neděle v mezidobí / sv. Magnus                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka, rodiče, Františka 
                  Vápeníka a jeho vnuka Jakuba
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv.  k výročí posvěcení kaple obětována za farníky
                   
Oznámení: Mše svatá v Bělečku se přesouvá na neděli 13. září 2015.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“