Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. září 2015
Ohlášky
Petr Borský
05.09.2015 19:43:16
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. září 2015 do 13. září 2015
     
Neděle       24. června 2012 6. září 2015 Boleslav                  23. neděle v mezidobí / sv. Magnus                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží milost a pomoc pro 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost a pomoc pro Pavla Heringa z Rosic
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka, rodiče, Františka 
                  Vápeníka a jeho vnuka Jakuba
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv.  k výročí posvěcení kaple obětována za farníky
   
Pondělí 7. září 2015 Regína sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 8. září 2015 Mariana Svátek Narození Panny Marie
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice procesí od dřevěné kapličky u hřbitova do farního kostela,
  následuje mše sv. ke cti Narození Panny Marie obětována
                                    za farníky svěřených farností
   
Středa 9. září 2015 Daniela sv. Petr Klaver, kněz
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 10. září 2015 Irma bl. Karel Spinola, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Prachovice poutní mše sv. ke cti Narození Panny Marie obětována za farníky
       
Pátek 11. září 2015 Denisa, Denis sv. Emil
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
                  za svěřené farnosti
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 12. září 2015 Marie Jméno Panny Marie / sv. Quido
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Pardubice svatební obřad snoubenců Holubových - kostel sv. Bartoloměje
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 13. září 2015 Lubor   24. neděle v mezidobí / Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za farníky svěřených
                  farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Marie, Uhlířovou, Hájkovou, Sedlaříkovou
                  a Tichou a jejich manžele
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a Františka a celý rod
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence nezadána)
                   
Oznámení: V přídadě zájmu o výuku náboženství dětí nahlášte to v sakristii po mši, anebo telefonicky.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“