Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. září 2015
Ohlášky
Petr Borský
19.09.2015 10:27:08
Omlouváme se, ale pořad bohoslužeb v týdnu od 13. září 2015 byl technickým nedopatřením smazán. Podařilo se jej obnovit pouze v této neformátované podobě.


Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice

Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. září 2015 do 20. září 2015

Neděle 13. září 2015 Lubor 24. neděle v mezidobí / Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována za farníky svěřených
farností

P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Marie, Uhlířovou, Hájkovou, Sedlaříkovou
a Tichou a jejich manžele

P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
a Františka a celý rod

P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence nezadána)

Pondělí 14. září 2015 Radka Svátek Povýšení svatého Kříže

P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností

Úterý 15. září 2015 Jolana Památka Panny Marie Bolestné

volný den - beze mše sv.

Středa 16. září 2015 Ludmila Památka sv. Ludmily, mučednice

P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)

Čtvrtek 17. září 2015 Naděžda sv. Kornélius, papež, sv. Cyprián, biskup, mučedníci, a sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve

P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice svatební obřad Martina Smutného a Daniely Pawerové

P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)

Pátek 18. září 2015 Kryštof sv. Josef Kupertinský

P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře

Sobota 19. září 2015 Zita sv. Januárius, biskup a mučedník

P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)

Neděle 20. září 2015 Oleg 25. neděle v mezidobí / sv. Ondřej, kněz, Pavel a druhové, mučedníci

Sbírka na "Církevní školství"

P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností

P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu
a Kamenických

P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Markovy a dceru Marii

Oznámení: Příští neděli 20. září 2015 se uskuteční sbírka na "Církevní školství".
Případný zájem o výuku náboženství dětí nahlaste knězi po mši sv. v sakristii, nebo telefonicky.
Administrátor: Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“