Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. září 2015
Ohlášky
Petr Borský
26.09.2015 21:19:44
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. září 2015 do 04. října 2015
     
Neděle       24. června 2012 27. září 2015 Jonáš                  26. neděle v mezidobí / sv. Vicenc z Paula       
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Hanzla, bratra Josefa a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Novotného, manželku a syna 
                  a za rodiče z obojí strany a jejich příbuzných
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava,
                  pravnuka Petra, snachu Annu a celý rod
   
Pondělí 28. září 2015 Václav                  Slavnost sv. Václava, mučedníka, 
    hlavního patrona českého národa
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Košku, za živé a zemřelé z rodiny 
                  Koškovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Martinek 12:00 hod. Kunětice svatební obřad Petra Koska a Lucie Koucké
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Mnětice patrocinium kaple, mše sv. obětována za farníky svěřených
  farností
   
Úterý                 16. dubna 2012 29. září 2015 Michal Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována farníky svěřených farností
   
Středa 30. září 2015 Jeroným sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 01. října 2015 Igor Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 02. října2015 Olívie, Oliver Památka sv. andělů strážných
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
  adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 03. října2015 Bohumil Sobotní památka Panny Marie / sv. Maxmilián
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské
  ctitele našich farností, loretánská litanie a zásvětná modlitba
  k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 04. října 2015 František          27. neděle v mezidobí / sv. František z Assisi
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Nosků, Kosinů a Tláskalů
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu a celý rod
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených
                   
Oznámení: Sbírka na "Církevní školství": Kunětice 480,- Kč, Dašice 564,- Kč, Sezemice 2 122,- Kč
                    a Býšť 3 300,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“