Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. října 2015
Ohlášky
Petr Borský
03.10.2015 18:21:58
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. října 2015 do 11. října 2015
   
Neděle       24. června 2012 04. října 2015 František          27. neděle v mezidobí / sv. František z Assisi
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Nosků, Kosinů a Tláskalů
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu a celý rod
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených
 
Pondělí 05. října2015 Eliška sv. Palmác
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Úterý                 16. dubna 2012 06. října 2015 Hanuš sv. Bruno, kněz
   
  volný den - beze mše sv.
 
Středa 07. října 2015 Justýna Památka Panny Marie Růžencové
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Býšť tichá adorace
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. o Panně Marii Růžencové obětována za mariánské ctitele  
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
       
Čtvrtek 08. října 2015 Věra sv. Simeon
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 09. října 2015 Štefan, Sára sv. Dionýsius, biskup, a druhové, mučedníci, sv. Jan Leonardi, kněz
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 10. října 2015 Marina sv. Paulin
   
P. Vrbiak Sezemice křest Agáty a Adély Fejfarových
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Kunětice křest Teodora Srazila
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 11. října 2015 Andrej             28. neděle v mezidobí / sv. German
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy a rodiče z obojí
                  strany 
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
       
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“