Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. října 2015
Ohlášky
Petr Borský
10.10.2015 19:13:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. října 2015 do 18. října 2015
       
Neděle       24. června 2012 11. října 2015 Andrej             28. neděle v mezidobí / sv. German
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy a rodiče z obojí
                 strany 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
 
Pondělí 12. října 2015 Marcel sv. Radim, biskup
               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
               
Úterý                 16. dubna 2012 13. října 2015 Renáta sv. Eduard
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele našich 
                 farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
                 po skončení mše sv. následuje setkání mariánské družiny
   
Středa 14. října 2015 Agáta sv. Kalist I., papež a mučedník
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 15. října 2015 Tereza Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 16. října 2015 Tereza sv. Hedvika, řeholnice a hlavní patronka Slezska, sv. Markéta Marie Alacoque, panna
               
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice  tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boženu Pultarovou a celou mrtvou i živou 
                 rodinu
P. Vrbiak 19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 17. října 2015 Andrea Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Chrudim křest Andrey, Miroslava, Natálie, Patrika, Nikoly Trőgnerových
   
P. Dušek 16:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mládež pardubického vikariátu
  po skončení mše sv. následuje vikariátní setkání mládeže - na faře
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 18. října 2015 Lukáš                  29. neděle v mezidobí / Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
Sbírka "Misie"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za Václava a Annu 
                 Záleských a celý ten rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
                   
Oznámení: Příští neděli 18. října se uskuteční sbírka na "Misie". 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“