Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. října 2015
Ohlášky
Petr Borský
18.10.2015 08:58:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. října 2015 do 25. října 2015
     
Neděle       24. června 2012 18. října 2015 Lukáš              29. neděle v mezidobí / Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
Den modliteb za misie
Sbírka "Misie"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za Václava a Annu 
                  Záleských a celý ten rod
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
Pondělí 19. října 2015 Michaela sv. Izák Jogues, kněz, a druhové, mučedníci, sv. Pavel od Kříže, kněz
     
P. Vrbiak :00 hod. Sezemice zádušní mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé farnosti
                                  Sezemice -  kaplička u hřbitova
   
Úterý                 16. dubna 2012 20. října 2015 Vendelín sv. Irena
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 21. října 2015 Brigita sv. Hilarion
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv.  ze svátku sv. Jana Pavla II., papeže, obětována za farníky
                  svěřených farností
       
Čtvrtek 22. října 2015 Sabina Svátek sv. Jana Pavla II., papeže
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Pátek 23. října 2015 Teodor sv. Jan Kapistránský, kněz
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 24. října 2015 Nina sv. Antonín Maria Klaret, biskup
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 25. října 2015 Beáta         30. neděle v mezidobí / sv. Kryšpín
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Michalů a Jandovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení:
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v naší republice získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé -
od 25. října - pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
Toto dovolení platí po dobu sedmi let.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“