Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. října 2015
Ohlášky
Petr Borský
24.10.2015 17:23:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. října 2015 do 01. listopadu 2015
   
Neděle       24. června 2012 25. října 2015 Beáta         30. neděle v mezidobí / sv. Kryšpín
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Michalů a Jandovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 26. října 2015 Erik sv. Rustik
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Úterý                 16. dubna 2012 27. října 2015 Šarlota, Zoe sv. Frumencius
   
  volný den - beze mše sv.
 
Středa 28. října 2015 Státní svátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Čtvrtek 29. října 2015 Silvie sv. Narcis
   
P. Vrbiak od 14. hod. Pardubice svátost smíření - kostel sv. Bartoloměje
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 30. října 2015 Tadeáš Svátek Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha / sv. Marcel
   
P. Vrbiak od 16:15 hod. Láz. Bohdaneč mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 31. října 2015 Štěpánka sv. Wolfgang, biskup
   
P. Vrbiak od 16:15 hod. Láz. Bohdaneč mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 01. listopadu 2015 Felix Slavnost Všech svatých
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana a Hermínu Matúšů, za Ladislava a Marii
                 Jelínkovy a syny z obou stran
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Oznámení:
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v naší republice získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé -
od 25. října - pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
Toto dovolení platí po dobu sedmi let.
Odpustky pro duše v očistci:
V neděli 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost 
smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně a vyznání víry.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“