Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. listopadu 2015
Ohlášky
Petr Borský
31.10.2015 20:14:33
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. listopadu 2015 do 08. listopadu 2015
   
Neděle       24. června 2012 01. listopadu 2015 Felix Slavnost Všech svatých
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana a Hermínu Matúšů, za Ladislava a Marii
                 Jelínkovy a syny z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pondělí 02. listopadu 2015 Památka zesnlých             Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
     
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé - kaplička u hřbitova
   
Úterý                 16. dubna 2012 03. listopadu 2015 Hubert sv. Martin de Porres, řeholník
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 04. listopadu 2015 Karel Památka Karla Boromejského, biskupa
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zesnulého Milana Švíka, který nás před 10 lety
                  opustil a za  živou a zemřelou rodinu Švíkovu, Rychlou,
                  Bambuchovu a Noonan
       
Čtvrtek 05. listopadu 2015 Miriam sv. Zachariáš a Alžběta
   
  Dašice mše sv. zrušena
   
  19:00 hod. Sezemice M O Z A R T O V O   R E Q U I E M
  k uctění památky obětí druhé světové války
   
Pátek 06. listopadu 2015 Liběna sv. Leonard
   
  17:20 hod. Sezemice modlitba růžence
P. Kvaš 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 07. listopadu 2015 Saskie, Andělín                              sv. Wilibrord
   
P. 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 08. listopadu 2015 Bohumír                  32. neděle v mezidobí / sv. Gottfried
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, bratra a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za
       
Oznámení:
Odpustky pro duše v očistci:
V neděli 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost 
smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu
za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
P. Milan Vrbiak se bude od čtvrtka 5. listopadu do soboty 7. listopadu účastnit duchovních cvičení na Velehradě.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“