Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. listopadu 2015
Ohlášky
Petr Borský
07.11.2015 19:35:11
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. listopadu 2015 do 15. listopadu 2015
       
Neděle       24. června 2012 08. listopadu 2015 Bohumír                  32. neděle v mezidobí / sv. Gottfried
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, bratra a rodiče z obojí strany
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
 
Pondělí 09. listopadu 2015 Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky
               
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
               
Úterý                 16. dubna 2012 10. listopadu 2015 Evžen Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele našich 
                 farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně
                 Marii
                 po skončení mše sv. následuje setkání mariánské družiny
   
Středa 11. listopadu 2015 Martin Památka sv. Martina, biskupa
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Čtvrtek 12. listopadu 2015 Benedikt Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 13. listopadu 2015 Tibor Památka sv. Anežky České, panny
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice  tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova Velekněžského
                  Srdce
   
Sobota 14. listopadu 2015 Sáva Sobotní památka Panny Marie / sv. Mikuláš Tavelič
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele,
  litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Láz. Bohdaneč mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 15. listopadu 2015 Leopold                  33. neděle v mezidobí / sv. Albert Veliký
   
Sbírka "Plošné pojištění"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za doktora Vandíka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                   
Oznámení: Příští neděli 15. listopadu se uskuteční sbírka na "Plošné pojištění". 
Sbírka "Misie": Kunětice 170,- Kč, Sezemice 3 901,- Kč, Dašice 1 092,- Kč a Býšť 4 134,- Kč.
Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“