Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. listopadu 2015
Ohlášky
Petr Borský
14.11.2015 19:09:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. listopadu 2015 do 22. listopadu 2015
     
Neděle       24. června 2012 15. listopadu 2015 Leopold                  33. neděle v mezidobí / sv. Albert Veliký
   
Sbírka "Plošné pojištění"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za doktora Vandíka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
   
Pondělí 16. listopadu 2015 Otmar sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda, panna
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Úterý                 16. dubna 2012 17. listopadu 2015 Mahulena Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 18. listopadu 2015 Romana Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 19. listopadu 2015 Alžběta sv. Mechtilda z Helfty
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Pátek 20. listopadu 2015 Nikola, Nikolas sv. Felix z Valois
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
     
Sobota 21. listopadu 2015 Albert Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
   
   
  18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 22. listopadu 2015 Cecílie    Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Cecílie, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé členy rodiny Macasovy,
                  Dvořákovy a Chmelíkovy
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“