Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. listopadu 2015
Ohlášky
Petr Borský
22.11.2015 08:48:57
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. listopadu 2015 do 29. listopadu 2015
   
Neděle       24. června 2012 22. listopadu 2015 Cecílie    Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Cecílie, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemřelé členy rodiny Macasovy,
                  Dvořákovy a Chmelíkovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
   
Pondělí 23. listopadu 2015 Klement Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka,
    hlavního patrona diecéze
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
Úterý                 16. dubna 2012 24. listopadu 2015 Emílie Památka sv. Ondřeje Dunk-Laca, kněze a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemřelého pana Jeníka
   
Středa 25. listopadu 2015 Kateřina sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 26. listopadu 2015 Artur sv. Silvestr Guzzolini
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 27. listopadu 2015 Xénie sv. Virgil
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
   
Sobota 28. listopadu 2015 René sv. Mansuet
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 29. listopadu 2015 Zina                  1. neděle adventní / sv. Saturnin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Kaloudovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
       
Oznámení: Sbírka "Plošné pojištění": Kunětice 189,- Kč, Sezemice 3 720,- Kč, Dašice 720,- Kč
                      a Býšť 2 270,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
   
                      Pozvánka pro všechny lidi dobré vůle k výrobě adventních věnců - v sobotu
                      28. listopadu od 9 hodin na faře v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“