Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. prosince 2015
Ohlášky
Petr Borský
05.12.2015 17:08:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. prosince 2015 do 13. prosince 2015
     
Neděle       24. června 2012 06.prosince 2015 Mikuláš                  2. neděle adventní / sv. Mikuláš
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcery a zetě
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Drašnarovu a Bartošovu
 
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (intence dle kalendáře)
   
Pondělí 07. prosince 2015 Ambrož, Benjamín sv. Ambrož, biskup
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Úterý                 16. dubna 2012 08. prosince 2015 Květoslava Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
  prvotního hříchu
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice slavnostní mše sv. o Panně Marii obětována za všechny farníky
                       svěřených farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba
     k Panně Marii
po skončení mše sv.                     setkání mariánské družiny - na faře
   
Středa 09. prosince 2015 Vratislav, Vratislava sv. Valerie
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 10. prosince 2015 Julie sv. Julie a Eulálie
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 11. prosince 2015 Dana sv. Damas I.
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  po skončení mše sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře   
     
Sobota 12. prosince 2015 Simona sv. Jana Františka de Chantal
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 13. prosince 2015 Lucie                         3. neděle adventní / sv. Lucie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Valentovu, Prausovu 
                  a Josefa Komárka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Emilii a Františka Vohralíkovy, rodinu
                  Bachurovu a Vohralíkovu
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“