Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. prosince 2015
Ohlášky
Petr Borský
12.12.2015 20:11:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. prosince 2015 do 20. prosince 2015
   
Neděle       24. června 2012 13. prosince 2015 Lucie                         3. neděle adventní / sv. Lucie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Valentovu, Prausovu 
                  a Josefa Komárka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Emilii a Františka Vohralíkovy, rodinu
                  Bachurovu a Vohralíkovu
   
Pondělí 14. prosince 2015 Lýdie Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Úterý                 16. dubna 2012 15. prosince 2015 Radana, Radan sv. Valerián
   
  Sezemice setkání kněží FOCOLARE
   
Středa 16. prosince 2015 Albína sv. Adelhaida
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 17. prosince 2015 Daniel sv. Lazar
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 18. prosince 2015 Miloslav sv. Rufus a Zosim
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 19. prosince 2015 Ester bl. Urban
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 20. prosince 2015 Dagmar                  4. neděle adventní / sv. Dominik
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost a požehnání manželům Hloupým
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu
                  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukénkovu
       
Oznámení: V královéhradecké diecézi začne Svatý rok milosrdenství v neděli 13. prosince, kdy biskup
Jan otevře v katedrále Svatého Ducha Svatou bránu.Bohoslužba začne v kostele Panny Marie v 15 hod.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“