Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. prosince 2015
Ohlášky
Petr Borský
19.12.2015 19:32:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. prosince 2015 do 27. prosince 2015
       
Neděle       24. června 2012 20. prosince 2015 Dagmar                  4. neděle adventní / sv. Dominik
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Veroniku a Františka Šťastných a celý ten rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost a požehnání manželům Hloupým
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu
                  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukénkovu
 
Pondělí 21. prosince 2015 Natálie sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve
               
P. Vrbiak od 18 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření - do 19 hod.
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý                 16. dubna 2012 22. prosince 2015 Šimon sv. Servul
     
P. Vrbiak od 17 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření - do 18:00 hod.
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa 23. prosince 2015 Vlasta sv. Jan Kentský, kněz
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření - do 17 hod.
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 24. prosince 2015 Adam a Eva Štědrý den
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. z večerní vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                 za rodinu Šolínovu a Hylákovu
   
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. z večerní vigilie Slavnosti Narození Páně obětována
                 za Boží milost pro společenství kolem sestry Kateřiny
                 Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce
   
P. Vrbiak 24:00 hod. Sezemice půlnoční mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
     
Pátek 25. prosince 2015 Slavnost Narození Páně              1. svátek vánoční
               
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, jeho rodiče a rod Mandysů
   
  od 17 hod. Sezemice vánoční koncert dětského pěveckého sboru ROLNIČKA  
   
Sobota 26. prosince 2015 Štěpán          Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka   2. svátek vánoční
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bisovou, manžela a celý rod
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 27. prosince 2015 Žaneta   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / Svátek  sv. Jana
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
                   
Oznámení: V sakristii u kostelnice jsou k prodeji katolické kalendáře. Zdobení stomků v kostele bude….
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“