Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. prosince 2015
Ohlášky
Petr Borský
26.12.2015 22:37:02
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. prosince 2015 do 03. ledna 2016
     
Neděle       24. června 2012 27. prosince 2015 Žaneta   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / Svátek  sv. Jana
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl dárce 
   
Pondělí 28. prosince 2015 Bohumila                   Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý                 16. dubna 2012 29. prosince 2015 Judita sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 30. prosince 2015 David sv. Evžen
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 31. prosince 2015 Silvestr sv. Silvestr I., papež
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
                       do nového roku 2016
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
                       do nového roku 2016
       
Pátek 01. ledna 2016 Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie
     
                                          Světový den modliteb za mír
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
     
Sobota 02. ledna 2016 Karina Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, 
  biskupů a učitelů církve
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, loretánská litanie a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 03. ledna 2016 Radmila                          Slavnost Zjevení Páně
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře) 
                   
Oznámení: hledáme dobrovolníky na Tříkrálové koledování
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“