Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. ledna 2016
Ohlášky
Petr Borský
02.01.2016 17:01:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. ledna 2016 do 10. ledna 2016
   
Neděle       24. června 2012 03. ledna 2016 Radmila                          Slavnost Zjevení Páně
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře) 
   
Pondělí 04. ledna 2016 Diana sv. Alžběta Anna Setonová, bl. Anděla z Folinga
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře
   
Úterý                 16. dubna 2012 05. ledna 2015 Dalimil sv. Eduard
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 06. ledna 2016 Tři Králové
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ve škole
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - v kostele
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 07. ledna 2016 Vilma sv. Rajmund z Peňafortu, kněz
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 08. ledna 2016 Čestmír sv. Severin
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova Velekněžského 
                 Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 09. ledna 2016 Vladan sv. Marcelin
   
  17:00 hod. Sezemice vánoční koncert sopranistky Magdaleny Vlasákové,
  s varhanním doprovodem
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. ledna 2016 Břetislav                          Svátek Křtu Páně Páně / sv. Agathon
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodiny Hokovu a Čermákovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Štěrovských a Kamenických
       
Oznámení: Pozvánka na vánoční koncert sopranistky Magdaleny Vlasákové s varhanním doprovodem, 
                   sobota 9. ledna 2016, kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“