Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. ledna 2016
Ohlášky
Petr Borský
24.01.2016 09:05:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. ledna 2016 do 31. ledna 2016
   
Neděle       24. června 2012 24. ledna 2016 Milena              3. neděle v mezidobí / sv. František Saleský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hyksovu, Rozenskou, Markovu a za živé
                  i zesnulé rodiny Čermákovy
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa a Miladu Navrátilovy a Josefa Valentu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Antonína Půhoného
   
Pondělí 25. ledna 2016 Miloš Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
     
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětovánaza všechny svěřené farnosti
   
Úterý                 16. dubna 2012 26. ledna 2016 Zora Památka sv. Timoteje Tita, biskupů 
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 27. ledna 2016 Ingrid sv. Anděla Mericiová, panna
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 28. ledna 2016 Otýlie Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 29. ledna 2016 Zdislava sv. Sulpicius
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 30. ledna 2016 Robin sv. Martina
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za zemřelou paní Boženu
                 Bělohubou
     
Neděle       24. června 2012 31. ledna 2016 Marika                          4. neděle v mezidobí / sv. Jan Bosco
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Oznámení: 
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“