Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. ledna 2016
Ohlášky
Petr Borský
30.01.2016 19:05:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. ledna 2016 do 07. února 2016
       
Neděle       24. června 2012 31. ledna 2016 Marika                          4. neděle v mezidobí / sv. Jan Bosco
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, zemřelou
  paní Radoslavu Novákovou a zemřelého pana Jiroutka z Koloděj
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Pondělí 01. února 2016 Hynek sv. Reginald
               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý                 16. dubna 2012 02. února 2016 Nela Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice žehnání svíček a průvod, mše sv. obětována za farníky svěřených 
  farností
   
Středa 03. února 2016 Blažej sv. Blažej, biskup a mučedník, sv. Ansgar, biskup
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za svěřené farnosti, udělování svatoblažejského
  požehnání 
   
Čtvrtek 04. února 2016 Jarmila sv. Gibert
   
  09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny kněze vikariátu Pardubice,
  vikariátní setkání kněží
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 05. února 2016 Dobromila Památka sv. Agáty, panny a mučednice
               
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení a ke svátosti smíření, tichá adorace 
  se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 06. února 2016 Vanda Sobotní památka Panny Marie 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv.  ke cti Panny Marie obětována za všechny mariánské
  ctitele našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně
  Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení a ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 07. února 2016 Veronika              5. neděle v mezidobí / sv. Richard
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Nezapomeňte si přinést hromniční svíčky k požehnání - úterý 2. února v Sezemicích.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“