Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. února 2016
Ohlášky
Petr Borský
13.02.2016 22:08:33
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. února 2016 do 21. února 2016
   
Neděle       24. června 2012 14. února 2016 Valentýn              1. neděle postní / sv. Valentin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé manželé Františka a Marii Ločárkovy 
   a dceru Olinku Chválovou               
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl dárce
   
Pondělí 15. února 2016 Jiřina bl. Bedřich Bachstein a druhové františkáni, mučedníci a sv. Jiřina 
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý 16. února 2016 Ljuba sv. Juliána
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 17. ledna 2016 Miloslava sv. Alexius a druhové, řeholníci
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Býšť křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 18. února 2016 Gizela sv. Simeon a bl. Jan z Fiesole
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Pátek 19. února 2016 Patrik bl. Godšalk
   
P. Vrbiak 17:15 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 20. února 2016 Oldřich sv. Nikefor a sv. Hyacinta Marta
   
  17:15 hod. Kunětice křížová cesta
P. J. Kvaš 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 21. února 2016 Lenka               2. neděle postní / sv. Petr Damiani
  Sbírka na Svatopetrský haléř  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Sedlaříka k 2. výročí úmrtí
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Oznámení: Po celou dobu postní ve dnech od středy do soboty před mší svatou budeme procházet
křížovou cestu: Sezemice a Kunětice od 17:15 hod., Býšť a Dašice od 16:15 hodin.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“