Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. února 2016
Ohlášky
Petr Borský
27.02.2016 21:35:52
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. února 2016 do 06. března 2016
     
Neděle       24. června 2012 28. února 2016 Lumír               3. neděle postní / sv. Roman
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za otce Václava Janáčka, rodinu Kubátovu
                 a Kučerovu
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Krškovu a Zerzánovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Kosinu, celý rod a duše v očistci
   
Pondělí 29. února 2016 Horymír sv. Osvald
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence zadaná)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý 01. března 2016 Bedřich sv. Albín
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 02. března 2016 Anežka sv. Anděla od Kříže
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence zadaná)
       
Čtvrtek 03. března 2016 Kamil sv. Kunhuta
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence zadaná)
       
Pátek 04. března 2016 Stela sv. Kazimír
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence zadaná)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 05. března 2016 Kazimír sv. Teofil
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice ranní mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence zadaná)
     
Neděle       24. června 2012 06. března 2016 Miroslav              4. neděle postní (RADOSTNÁ) / sv. Koleta
   
Sbírka na SDM Krakov
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Šmahu, Marii manželku, Josefa Jelínka
                 a Josefa Šmahu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Pavla Mládka
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: V neděli 6. března 2016 bude sbírka na SDM Krakov.
                     Sbírka Svatopetrský haléř: Kunětice 530,- Kč, Dašice 1 564,- Kč, Sezemice 3 319,- Kč, 
                     Býšť 4 169,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“