Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. března 2016
Ohlášky
Petr Borský
12.03.2016 18:41:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. března 2016 do 20. března 2016
       
Neděle       24. června 2012 13. března 2016 Růžena               5. neděle postní / sv. Patricie
   
TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ
   
P. Boukal 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, Marii manželku a zetě
                 Vlastimila
 
P. Boukal 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Boukal 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
Pondělí 14. března 2016 Rút, Matylda sv.Matylda
               
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý 15. března 2016 Ida sv. Ludvika de Marillac
     
  beze mše sv. - volný den
   
Středa 16. března 2016 Elena, Herbert sv. Heribert
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Býšť křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Čtvrtek 17. března 2016 Vlastimil sv. Patrik, biskup
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 18. března 2016 Eduard sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
               
P. Vrbiak 17:15 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na řaře
   
Sobota 19. března 2016 Josef Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. ke cti sv. Josefa  obětována za všechny 
  Josífky a Josefy našich farností 
   
P. Vrbiak 17:15 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 20. března 2016 Světlana               KVĚTNÁ (PAŠIOVÁ) NEDĚLE / sv. Archip
   
Sbírka na "PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
                   
Oznámení: Od soboty 12. března do středy 16. března 2016  bude duchovní správce na duchovních
                      cvičeních.
                      Na Květnou neděli si přineste kočičkové ratolesti k posvěcení.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“