Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. března 2016
Ohlášky
Petr Borský
19.03.2016 16:55:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. března 2016 do 27. března 2016
     
Neděle       24. června 2012 20. března 2016 Světlana               KVĚTNÁ (PAŠIOVÁ) NEDĚLE / sv. Archip
   
Sbírka na "PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ"
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obou stran
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Miroslava Macase a zemřelé rodiče z obojí str.
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí Svatého týdne 21. března 2016 sv. Serapion
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence zadaná)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství   
   
Úterý Svatého týdne 22. března 2016 sv. Eprafrodit
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Pardubice svátosti smíření do 16 hod.
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 19:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence zadaná)
   
Středa Svatého týdne 23. března 2016 sv. Turibius z Mongroveja
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence zadaná)
       
Zelený čtvrtek 24. března 2016 sv. Kateřina Švédská
   
  09:30 hod. Hr. Králové MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. na památku Večeře Páně
po skončení mše sv. Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě - do 21 hod.
       
Velký pátek 25. března 2016 sv. Dismas
     
  "den přísného postu"
 
  15:00 hod. Sezemice křížová cesta
  15:00 hod. Dašice křížová cesta
po skončení křížové cesty Dašice otevření Božího hrobu, možnost tichého rozjímání - do 17 hod.
  15:00 hod. Býšť křížová cesta
  17:00 hod. Býšť velkopáteční obřady
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady
po skončení obřadů Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 21 hod.
     
Bílá sobota 26. března 2016 sv. Kastulus
   
od 15:00 hod. Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 16 hod.
 
  18:00 hod. Býšť Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoční vigilie
P. Vrbiak 20:00 hod. Sezemice Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoční vigilie
     
Neděle       24. června 2012 27. března 2016 Dita                 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Rupert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
  11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Oznámení: V sobotu 27. března v Sezemicích po skončení obřadů velikonoční vigilie jsou věřící srdečně zváni
                   na "AGAPE" na faru.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“