Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. března 2016
Ohlášky
Petr Borský
30.03.2016 13:00:48
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. března 2016 do 03. dubna 2016
       
Neděle       24. června 2012 27. března 2016 Dita                 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Rupert
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boží pomoc, ochranu a úspěšnost operačního 
                  zákroku
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
 
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
 
Pondělí velikonoční 28. března 2016 bl. Renáta
               
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý velikonoční 29. března 2016 sv. Ludolf
     
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Středa velikonoční 30. března 2016 sv. Jan Klimak
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti  
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Býšť Cesta Světla vzkříšeného Pána
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Čtvrtek velikonoční 31. března 2016 sv. Balbína
   
P. Vrbiak 16:15 hod. Dašice Cesta Světla vzkříšeného Pána
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek velikonoční 01. dubna 2016 sv. Hugo
               
P. Vrbiak 17:15 hod. Sezemice Cesta Světla vzkříšeného Pána
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota velikonoční 02. dubna 2016 sv. František z Pauly
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 03. dubna 2016 Richard   2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / sv. Nikita
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“