Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. dubna 2016
Ohlášky
Petr Borský
03.04.2016 19:32:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. dubna 2016 do 10. dubna 2016
     
Neděle       24. června 2012 03. dubna 2016 Richard   2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / sv. Nikita
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 04. dubna 2016 Ivana Slavnost Zvěstování Páně / sv. Izidor
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
Úterý 05. dubna 2016 Miroslava sv. Vincenc Ferrerský, kněz
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 06. dubna 2016 Vendula bl. Notger
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ v Srchu  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara v Býšti  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence zadaná)
       
Čtvrtek 07. dubna 2016 Heřman, Hermína Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 08. dubna 2016 Ema sv. Dionýsius
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 09.dubna 2016 Dušan sv. Libor
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 10. dubna 2016 Darja                 3. neděle velikonoční / sv. Michael de Sanctis
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
  11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
   
Oznámení: V neděli 10. dubna 2016 proběhne v našich farnostech ochutnávka "misijního" koláče.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“