Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. dubna 2016
Ohlášky
Petr Borský
16.04.2016 18:16:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. dubna 2016 do 24. dubna 2016
       
Neděle       24. června 2012 17. dubna 2016 Rudolf               4. neděle velikonoční / sv. Inocenc
   
  Sbírka na "Kněžský seminář"
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována P. Ladislava Michaličku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu
 
Pondělí 18. dubna 2016 Valérie bl. Sabina
               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara   
   
Úterý 19. dubna 2016 Rostislav sv. Lev IX.
     
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 20. dubna 2016 Marcela sv. Anicet
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 21. dubna 2016 Alexandra sv. Anselm, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 22. dubna 2016 Evženie sv. Leonid
               
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku  sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, obětována
                 za farníky svěřených farností
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
   
Sobota 23.dubna 2016 Vojtěch Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 24. dubna 2016 Jiří   5. neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře) / sv. Jiří
   
Světový den modliteb za duchovní povolání
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Karla Čelouda a rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť poutní mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
   
Oznámení:
Ochutnávka "misijního" koláče: Dašice 1 000,- Kč, Sezemice 1 980,- Kč, a Býšť 2 197,- Kč.
Celkem byla vybrána částka 5 177,- Kč, která pomůže chudým dětem v Africe.
Děkujeme všech cukrářkám za upečení "koláčů". Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“