Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. dubna 2016
Ohlášky
Petr Borský
23.04.2016 21:25:39
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. dubna 2016 do 01. května 2016
     
Neděle       24. června 2012 24. dubna 2016 Jiří                       5. neděle velikonoční / sv. Jiří
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Karla Čelouda a rodiče
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť Patrocínium kostela, mše sv. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
   
Pondělí 25. dubna 2016 Marek Svátek sv. Marka, evangelisty
 
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý 26. dubna 2016 Oto sv. Kletus
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 27. dubna 2016 Jaroslav sv. Zita
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ v Srchu  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara v Býšti  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence zadaná)
       
Čtvrtek 28. dubna 2016 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 29. dubna 2016 Robert Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, 
    patronky Evropy
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
     
Sobota 30. dubna 2016 Blahoslav sv. Zikmund, mučedník, sv. Pius V., papež
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 01. května 2016 Svátek práce                 6. neděle velikonoční / sv. Josef Dělník
  Sbírka na pomoc Ukrajině  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kašparovu ze Starého Drahoše
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Oznámení: Sbírka na "Kněžský seminář": Kunětice 320,- Kč, Dašice 1 215,- Kč, Sezemice 1 965,- Kč,
                    Býšť 2 490,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“