Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. května 2016
Ohlášky
Petr Borský
30.04.2016 21:46:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. května 2016 do 08. května 2016
   
Neděle       24. června 2012 01. května 2016 Svátek práce                 6. neděle velikonoční / sv. Josef Dělník
 
Sbírka na pomoc Ukrajině
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kašparovu ze Starého Drahoše
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 02. května 2016 Zikmund sv. Atanáš, biskup a učitel církve
     
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara   
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku sv. Filipa a Jakuba, apoštolů obětována
                 za všechny svěřené farnosti, májová pobožnost
   
Úterý 03. května 2016 Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 04. května 2016 Květoslav sv. Florián
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně obětována
                 za všechny farníky svěřených farností, májová pobožnost
       
Čtvrtek 05. května 2016 Klaudie Slavnost Nanebevstoupení Páně / sv. Gothard
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice slavnostní mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti, májová 
  pobožnost
   
Pátek 06. května 2016 Radoslav sv. Jan Sarkandr, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS), 
  možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za SJVS, májová pobožnost
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 07. května 2016 Stanislav bl. Gizela
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele, litanie
  loretánská a zásvětná modlitba k Panně Marii
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
  májová pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 08. května 2016    7. neděle velikonoční / Panna Maria, Prostřednice všech milostí
     
Den modliteb za sdělovací prostředky
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kořínkovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“