Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. května 2016
Ohlášky
Petr Borský
08.05.2016 09:02:40
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2016 do 15. května 2016
       
Neděle       24. června 2012 08. května 2016    7. neděle velikonoční / Panna Maria, Prostřednice všech milostí
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za mír v Sýrii
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Martínka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
   
  14:30 hod. Býšť pěší pouť z Býště (od kostela) ke kapličce v Bělečku,
  v kapličce mariánská pobožnost a zasvěcení k Panně Marii
 
Pondělí 09. května 2016 Ctibor sv. Hermus
               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), mariánská pobožnost
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara   
   
Úterý 10. května 2016 Blažena sv. Job
     
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 11. května 2016 Svatava sv. Ignác z Láconi, bl. Vasil Hopko
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice pohřební obřady za zemřelého pana Karla Kamenického z Časů
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), mariánská pobožnost
   
Čtvrtek 12. května 2016 Pankrác sv. Pankrác, mučedník, sv. Nereus a Achilleus, mučedníci
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána), mariánská pobožnost
     
Pátek 13. května 2016 Servác Panna Maria Fatimská
               
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětice svatební obřad snoubenců Miroslava Mikuláška a Radky Petříkové
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za  zemřelého p. Josefa Klofáka z Drahoše v Býšti
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii Fatimské obětována za mariánské ctitele
                 našich farností, mariánská pobožnost
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 14. května 2016 Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností,
                 mariánká pobožnost
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
                 mariánká pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 15. května 2016 Žofie                 Seslání Ducha svatého / sv. Izidor
   
Sbírka na "Potřeby diecéze"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Jana Tichého, manželku, tři syny, dvě dcery a oboje rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu
   
Oznámení: V neděli 15. května 2016 se uskuteční sbírka na "Potřeby diecéze".
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“