Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. května 2016
Ohlášky
Petr Borský
14.05.2016 17:32:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. května 2016 do 22. května 2016
     
Neděle       24. června 2012 15. května 2016 Žofie                 Seslání Ducha svatého / sv. Izidor
   
Sbírka na "Potřeby diecéze"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Jana Tichého, manželku, tři syny, dvě dcery a oboje rodiče
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodinu Markovu
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Ráby patrocinium kaple, mše sv. obětována za svěřené farníky
   
Pondělí 16. května 2016 Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
 
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Marii Ungradovou
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností, mariánská 
                 pobožnost
   
Úterý 17. května 2016 Aneta sv. Paschal Baylon
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 18. května 2016 Nataša sv. Jan I., papež a mučedník
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ v Srchu  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara v Býšti  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), mariánská pobožnost
       
Čtvrtek 19. května 2016 Ivo Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za svěřené farnosti, mariánská pobožnost
       
Pátek 20. května 2016 Zbyšek sv. Klement Maria Hofbauer, kněz a sv. Bernardin Sienský, kněz
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána), mariánská pobožnost
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře
     
Sobota 21. května 2016 Monika sv. Kryštof Magallanes, kněz a druhové, mučedníci
   
  18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
                 mariánská pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 22. května 2016 Emil                 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Rita, sv. Julie
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, mše sv. obětována za živou a zemřelou
                         rodinu Rambouskovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“