Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. května 2016
Ohlášky
Petr Borský
21.05.2016 18:09:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. května 2016 do 29. května 2016
   
Neděle       24. června 2012 22. května 2016 Emil                 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Rita, sv. Julie
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Veroniku a Františka Šťastných
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice patrocinium kostela, mše sv. obětována za živou a zemřelou
                         rodinu Rambouskovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
Pondělí 23. května 2016 Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána), mariánská pobožnost
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
Úterý 24. května 2016 Jana sv. Vincent Lerinský
   
  Sezemice volný den - beze mše sv.
   
Středa 25. května 2016 Viola sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve, sv. Řehoř VII., papež, sv. Marie Magdaléna de Pazzy
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ v Srchu  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara v Býšti  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána), mariánská pobožnost
       
Čtvrtek 26. května 2016 Filip Slavnost Těla a krve Páně / sv. Filip Neri
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
  eucharistický průvod městem ke čtyřem oltářům
   
Pátek 27. května 2016 Valdemar sv. Augustin z Canterbury, biskup
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Sezemice Svatební obřady Ariany a Davida Hlavatého
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence nezadána), mariánská pobožnost
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 28. května 2016 Vilém sv. Ubaldeska
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře),
                 mariánská pobožnost
     
Neděle       24. června 2012 29. května 2016 Maxmilián, Maxim                9. neděle v mezidobí / sv. Maximin
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kořínkovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Bise, manželku a celý rod
       
Pozvánka: Farní společenství ze Sezemic zve co nejsrdečněji farníky z Býště a Dašic na slavnost
                  Těla a krve Páně do Sezemic.
Oznámení: Sbírka na "Potřeby diecéze": Kunětice 450,- Kč, Sezemice 1 230,- Kč, Býšť 1 730,- Kč,
                   Ráby 50,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“