Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. května 2016
Ohlášky
Petr Borský
28.05.2016 21:49:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. května 2016 do 05. června 2016
       
Neděle       24. června 2012 29. května 2016 Maxmilián, Maxim                9. neděle v mezidobí / sv. Maximin
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kořínkovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Bise, manželku a celý rod
 
Pondělí 30. května 2016 Ferdinand Památka sv. Zdislavy
               
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mše sv. o sv. Zdislavě obětována: (intence nezadána), 
  mariánská pobožnost a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
Úterý 31. května 2016 Kamila Svátek Navštívení Panny Marie
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Prachovice mše sv. o Panně Marii obětována: (intence nezadána), 
  mariánská pobožnost a zásvětná modlitba k Panně Marii
   
Středa 01. června 2016 Laura sv. Justin, mučedník
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ v Srchu    
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara v Býšti    
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Josefa Brouškovy, Miladu a Jiřího
                 Klinderovy
   
Čtvrtek 02. června 2016 Jarmil sv. Marcelin a Petr, mučedníci
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
     
Pátek 03. června 2016 Tamara Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
P. Vrbiak 13:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelého P. Kinose
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. o Nejsvětějším Srdci Ježíšovu obětována za všechny
                     Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, litanie 
                     k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 04. června 2016 Dalibor Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Neposkvrněném Srdci Panny Marie obětována 
                    za mariánské ctitele našich farností, litanie loretánská 
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 05. června 2016 Dobroslav                10. neděle v mezidobí / sv. Bonifác
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za rodinu Filipovu a Kořínkovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu, Horákovu a Píšovu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení:
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“