Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. června 2016
Ohlášky
Petr Borský
04.06.2016 22:25:33
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. června 2016 do 12. června 2016
     
Neděle       24. června 2012 05. června 2016 Dobroslav                10. neděle v mezidobí / sv. Bonifác
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za rodinu Filipovu a Kořínkovu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu, Horákovu a Píšovu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 06. června 2016 Nobert sv. Norbert, biskup
 
P. Vrbiak 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Elišku Kreizlovou
   
Dvořáčková 17:00 hod. Sezemice výuka náboženství - fara  
   
Úterý 07. června 2016 Iveta, Slavoj sv. Robert
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 08. června 2016 Medard sv. Medard
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Srch výuka náboženství - ZŠ v Srchu  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - fara v Býšti  
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Čtvrtek 09. června 2016 Stanislava sv. Efrém Syrský, jáhen a učitel církve
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. za zemřelou paní Marii Valentovou
       
Pátek 10. června 2016 Gita sv. Bohumil
     
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
  19:00 hod. DAŠICE N O C   K O S T E L Ů  
   
  19:00 hod. SEZEMICE N O C   K O S T E L Ů  
     
Sobota 11. června 2016 Bruno Památka sv. Barnabáše, apoštola
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice křest Martina Hladíka
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice křest Maxima Bačinu
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 12. června 2016 Antonie                 11. neděle v mezidobí / sv. Onufrius
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za manželku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
   
Oznámení: 
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“