Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. června 2016
Ohlášky
Petr Borský
25.06.2016 22:01:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. června 2016 do 03. července 2016
   
Neděle       24. června 2012 26. června 2016 Adriana                 13. neděle v mezidobí / sv. Jan a Pavel
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Kercla, jeho manželky a vnučku Elišku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiřinu Urbánkovu a rodinu Barešovu
   
Pondělí 27. června 2016 Ladislav sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý 28. června 2016 Lubomír sv. Irenej, biskup a mučedník
   
  volný den - beze mše sv.
   
Středa 29. června 2016 Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť slavná mše sv. obětována za všechny farníky svěřených farností
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice slavná mše sv. obětována za …
       
Čtvrtek 30. června 2016 Šárka sv. prvomučedníci římští 
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
       
Pátek 01. července 2016 Jaroslava sv. Theodorik
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice Rozloučení se zemřelým P. JAROSLAVEM ŠNORBERTEM v hř.kapličce
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření,
  tichá adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova Velekněžského
                  Srdce
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společnému sdílení - na faře
   
Sobota 02. července 2016 Patricie Sobotní památka Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. o Panně Marii obětována za všechny mariánské ctitele 
                     našich farností, litanie loretánská a zásvětná modlitba 
                     k Panně Marii
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 03. července 2016 Radomír              13. neděle v mezidobí / sv. Tomáš, apoštol
     
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Imricha Kleina a jeho rodinu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Lédra, rodiče a snachu Růženu
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
       
Oznámení: Sbírka na "Charitu": Kunětice 180,- Kč, Dašice 1 180,- Kč, Sezemice 2 764,- Kč, Býšť 
                    3 000,- Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“